Toggle project info

Valtion viljavaraston tai Helsingin satamavaraston suunnittelivat arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka ja rakennus valmistui vuonna 1955. Rakennushistoriaselvityksen tilasi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto osana Hernesaaren osayleiskaavan selvityksiä. Rakennuksella ei ole suojelustatusta.

Valtion viljavarasto rakennushistoriaselvitys

Vuosi
2011
Tila
Valmistuneet
Sijainti
Helsinki
Valokuvaaja
Kustannus Oy Mobilistin kuva-arkisto