Toggle project info

Suomenlinnan Ison Mustasaaren ns. varuskuntakorttelin neljän asuinrakennuksen C76, C82, C83 ja C 84 korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu. Rakennukset on alunperin rakennettu kasarmeiksi 1840–50-luvuilla osaksi venäläisaikaista varuskuntaa ja muutettu asuinrakennuksiksi 1970-luvulla.

Vuosi
Käynnissä
Tilaaja
Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti
Suomenlinna, Helsinki