Toggle project info

Fors Arkitekter-toimiston laatima ehdotus Metsäaukio Maatullin koulun, päiväkodin ja leikkipaikan uudisrakennuksesta voitti Helsingin kaupungin kaksivaiheisen suunnittelukilpailun. Talli on vastuussa hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta Suomessa. Kohteen rakentaminen on alkanut elokuussa 2022.  

Uusi koulurakennus korvaa vanhan Maatulin koulun. Se sijaitsee Tapulikaupungissa Puistolan asemanseudulla ajoneuvoliikenteeltä rauhoitetun raitin varrella ja asettuu vapaasti aukeaan puistomaisemaan, noudattaen kuitenkin samaa koordinaatistoa kuin oleva rakennettu ympäristö.  

Rakennus tulee olemaan Tapulikaupungin keskeinen palvelurakennus ja monikäyttöinen imagorakennus. Keskiössä on luonto. Piha- ja aukioalueet integroidaan olemassa olevaan puistomaisemaan polkuineen ja olevia puita ja maastonmuotoja säästetään – ideana on koulun tontin saumaton liittyminen ympäröivään puistomaisemaan. 

Luonto on myös talon sisällä: koulun ja päiväkodin tilat kiertävät lasista sisäpihaa, Metsäaukiota. Kouluun ja sen keskeistilaan voidaan saapua kaikista suunnista lähes samanarvoisesti. Pääsisäänkäynti on kuitenkin pohjoiseen Maatullin aukiolle päin, jolloin toteutetaan ideaalia saattaa koulurakennus osaksi Maatullinkujan julkista tilasarjaa. Puurakenteisen koulun julkisivujen anonyymi reliefimäisyys yhdistää rakennuksen eri osat toisiinsa. Rakennuksen viidelle eri ”talolle” on luotu tunnistettavuutta varioimalla aukotusta käyttötarkoituksen mukaan. Sisätilat ovat intiimit ja kotoisat mittakaavaltaan. Sisä- ja ulkotiloissa tiloissa toistuu yhtenäinen materiaalimaailma. 

Vuosi
Käynnissä
Tila
Rakenteilla
Tilaaja
Helsingin kaupunki
Koko
9970 brm2
Sijainti
Suutarila, Helsinki