Toggle project info

Kulttuuritehdas Vernissa, eli entinen vernissatehdas sijaitsee kaupunkikuvallisesti arvokkaalla alueella Keravanjoen varrella lähellä Tikkurilan asemaa. Vernissa on Vantaan kaupungin Nuorisopalveluiden hallinnoima nuorten kulttuuritila, joka tarjoaa puitteet monipuoliselle kulttuuri- ja harrastustoiminnalle. Rakennus on valmistunut vuosina 1912–1937, mutta sen vanhimmat osat ulottuvat 1800-luvun loppupuolelle. Rakennus on siis syntynyt usean eri ikäisen rakennusvaiheen tuloksena; sen erityisesti tunnistettavia osia ovat joen partaalle sijoittuva vuonna 1937 rakennettu vernissakeittiön laajennusosa sekä vuonna 1913 rakennetun puristamon korkea tiilimuurattu piippu. Nuorten vuonna 1985 valtaama rakennus kunnostettiin nykyiseen käyttöönsä monitoimi- ja nuorisotilaksi arkkitehti Risto Mäkelän suunnitelmien mukaan. Muutostyössä säilytettiin sisätiloissa tehtaan vanhaa laitteistoa ja rakennuksen alla olevan kanaalin vesivoimalan voimalalaitteistoa. Nykyinen Kulttuuritehdas Vernissa on toiminut tiloissaan vuodesta 1990 lähtien.  

Vernissan tontille sijoittuu vanha 1930-luvun puolivälissä rakennettu yksikerroksinen tehtaan palokalustevarasto, jossa on korkea letkutorni. Rakennuksen parvekkeelta avautuu esteetön näkymä Keravanjoelle ja jokirannan puistoon.  

Molemmat rakennukset kunnostetaan ja niihin toteutetaan tarvittavia muutoksia, jotta Vernissan nykyinen nuoriso- ja kulttuuritoiminta voi kehittyä entisestään. Kulttuuritehtaan korjaus liittyy olennaisesti Tikkurilan jokirannan alueen kehittämiseen, Loci Maisema-arkkitehtien suunnittelemaan puistoon ja luonnontilaiseksi kunnostettuun Tikkurilankoskeen. Jokirantaan rakennettu puisto tarjoaa Kulttuuritehdas Vernissalle mahdollisuuden kehittää nykyistä toimintaansa entistä tiiviimmässä suhteessa ainutlaatuiseen ympäristöönsä. Rakennuksen tilojen ja toiminnan kehittäminen puiston ohella tulee entisestään lisäämään alueen ja samalla Vernissan vetovoimaa. 

Hanke toteutetaan työyhteenliittymänä Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien kanssa.

Vuosi
Käynnissä
Tila
Luonnosvaiheessa
Tilaaja
Vantaan kaupunki
Koko
Vernissa 1 875 krsm2, 2 769,6 brm2 ja palokalustovarasto 56 brm2
Sijainti
Tikkurila, Vantaa
Valokuvaaja
Pyry Kantonen