Toggle project info

Eerikinkadun, Albertinkadun, Kalevankadun ja Abrahaminkadun rajaama Kottaraisen kortteli poikkeaa Helsingin kantakaupungin korttelirakenteesta mittakaavansa sekä ajallisen monimuotoisuutensa puolesta. Korttelin vanhimmat rakennukset ovat kolme 1840-luvulla rakennettua puutaloa, joiden vastaparina seisovat Onni Tarjanteen Teknillisen korkeakoulun kone- ja sähköosastoille suunnittelemat punatiiliset oppilaitosrakennukset 1920-30 -luvuilta. Tontin 33 rakennushistoriaselvityksen tilasi Helsingin kaupungin tilakeskus. Rakennuksille on työn laatimisen jälkeen esitetty suojelustatusta valmisteilla olevassa asemakaavassa. 

Vuosi
2015
Tilaaja
Helsingin kaupungin tilakeskus
Sijainti
Helsinki
Valokuvaaja
Helsingin kaupunginmuseo