Toggle project info

Suomenlinnan Ison Mustasaaren ns. varuskuntakorttelin neljän asuinrakennuksen C76, C82, C83 ja C 84 korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu. Rakennukset on rakennettu 1840–50-luvuilla osaksi venäläisaikaista varuskuntaa ja muutettu siviiliasukkaiden vuokra-asunnoiksi 1970-luvulla.

Suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutostyössä noudatetaan säilyttävän korjaamisen periaatetta – korjataan vai se, mikä on tarpeellista. Vanhaa materiaalia ja rakennusosia, sekä historiallisia kerrostumia suojellaan ja säästetään.

C84 on valmistunut alun perin Venäjän Merisotalaivaston miehistön kasarmiksi. 

Yleis- ja toteutussuunnitteluvaihe käynnistyy vuoden 2022 aikana.

Vuosi
Käynnissä
Tilaaja
Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti
Suomenlinna, Helsinki