Toggle project info

Suomenlinnan Ison Mustasaaren ns. varuskuntakorttelin neljän asuinrakennuksen C76, C82, C83 ja C 84 korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu. Rakennukset on rakennettu 1840–50-luvuilla osaksi venäläisaikaista varuskuntaa ja muutettu siviiliasukkaiden vuokra-asunnoiksi 1970-luvulla.

Suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutostyössä noudatetaan säilyttävän korjaamisen periaatetta – korjataan vai se, mikä on tarpeellista. Vanhaa materiaalia ja rakennusosia, sekä historiallisia kerrostumia suojellaan ja säästetään.

C83 on valmistunut alun perin Venäjän Merisotalaivaston miehistön kasarmiksi. Vuonna 1975 valmistunut peruskorjaus oli sisätilojen ja rakenteiden osalta perusteellinen. Arkkitehti Reijo (Iso) Lahtisen erittäin kunnianhimoisesti suunnittelemaa kohdetta esiteltiin jopa kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa. Rakennuksessa on 41 asuntoa, joista 6 on kaksikerroksisia ja niiden ylempi kerros ulottuu läpi rungon. 

Rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2022.
Valokuvat ovat lähtötilanteesta.

Vuosi
Käynnissä
Tila
Rakenteilla
Tilaaja
Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti
Suomenlinna, Helsinki