Toggle project info

Suomenlinnan Ison Mustasaaren ns. varuskuntakorttelin neljän asuinrakennuksen C76, C82, C83 ja C 84 korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu. Rakennukset on rakennettu 1840–50-luvuilla osaksi venäläisaikaista varuskuntaa ja muutettu siviiliasukkaiden vuokra-asunnoiksi 1970-luvulla.

Suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutostyössä noudatetaan säilyttävän korjaamisen periaatetta – korjataan vain se, mikä on tarpeellista. Vanhaa materiaalia ja rakennusosia sekä historiallisia kerrostumia suojellaan ja säästetään.

C82 on rakennettu alun perin sotilaskeittiöksi. Suojellun rakennuksen korjaustyön keskiössä olivat rakenteiden korjaaminen ja talotekniikan uusiminen. Koneellinen poistoilmanvaihto muutettiin painovoimaiseksi ilmanvaihdoksi. Kattotuolirakenteita korjattiin, vesikate uusittiin, katolle nousi uusia ilmanvaihdon piippuja. Julkisivuun tehtiin uudet tuloilmasäleiköt ja sisäänkäyntikatokset. Alapohja uusittiin, kevyet väliseinät rakennettiin vanhoille paikoilleen uudelleen ja molempiin asuntoihin tehtiin uusi huonejako. Kiintokomerot korjattiin. Rakennustyöt valmistuivat 2022. 

Vuosi
2022
Tilaaja
Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti
Suomenlinna, Helsinki