Toggle project info

Suomenlinnan Ison Mustasaaren ns. varuskuntakorttelin neljän asuinrakennuksen C76, C82, C83 ja C 84 korjaushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu. Rakennukset on rakennettu 1840–50-luvuilla osaksi venäläisaikaista varuskuntaa ja muutettu siviiliasukkaiden vuokra-asunnoiksi 1970-luvulla.

Suojeltujen rakennusten korjaus- ja muutostyössä noudatetaan säilyttävän korjaamisen periaatetta – korjataan vai se, mikä on tarpeellista. Vanhaa materiaalia ja rakennusosia, sekä historiallisia kerrostumia suojellaan ja säästetään.

C76 Soittokunnantalo on valmistunut alun perin venäläisten upseerien kasarmiksi. Soittokunnantalossa on 14 asuntoa, jotka mukailevat alkuperäistä miehistösalien tilajakoa. Korjaus- ja muutostyössä talotekniset järjestelmät uusittiin, alapohjarakenteiden korjattiin ja uusittiin osittain. Märkätilat ja eteiset, sekä niiden yläpuoliset parvet rakennettiin uudelleen. Eteläpäätyyn palautettiin porrashuoneen sisäänkäynti. Huonossa kunnossa olleet lastulevyrakenteiset kiintokalusteet ja keittiöt oli uusittava kokonaan. Uudet kiintokalusteet toteutettiin laadukkaana puusepäntyönä, joka on jatkossa korjattavissa. Rakennustyöt valmistuivat 2021.

Vuosi
2021
Tila
Valmistuneet
Tilaaja
Suomenlinnan hoitokunta
Sijainti
Suomenlinna, Helsinki