10.1.2011

New website

Talli´s new website is launched. Graphic design by Teerenhovi. Technical realisation Grok IT.Tallin uudet nettisivut julkaistu. Graafinen ilme Teerenhovi. Tekninen toteutus Grok IT.

18.11.2010

Renovation articles published

15 articles about renovations published by the Ministry of Environment on their web-pages written by Talli architects in finnish. Ympäristöministeriö julkaisi Tallin arkkitehtien kirjoittaman artikkelisarjan Rakennusperintöportaalissaan. Artkkelit koskevat mm. kerrostalojen rakenteita ja materiaaleja ja niiden ehdoilla suositeltavia hoito- ja korjaustapoja.

30.10.2010

Hufvudstadsbladet article

Hufvudstadsbladet publishes an article on the Arabianranta loft house "Grått och rått i rätta mått". Arabianrannan uusloft-talon asukkaat viimeistelevät asuntojaan. HBL artikkeli Pia Ilosen omasta kodista.

1.10.2010

Building Information Group Article

The Buildign Information Group published two SIT-instruction cards written by Martti Lukander in 2010.Rakennustieto Oy julkaisi vuoden 2010 aikana kaksi Martti Lukanderin kirjoittamaa SIT-ohjetta:-Lattianpäällysteet. Muovi, linoleum, kumi-Parketit.

24.6.2010

5-year grant for Pia Ilonen

Talli partner Pia Ilonen gets a 5-years grant from the National Council of Architecture.Valtion rakennustaidetoimikunta myönsi Pia Iloselle 5-vuotisen taiteilija-apurahan.

26.5.2010

John Habraken visits As Oy Tila

MIT-professor John Habraken, who first articulated the principles of Open Building in his book Supports published in 1961, visited the Open Building pilot project As Oy Helsingin Tila in Arabianranta Helsinki.Open Building liikkeen perustaja arkkitehti ja MIT-professori John Habraken vieraili Suomessa ja tutustui myös avoimen rakentamisen pilottikohteeseemme As Oy Helsingin Tilaan Arabianrannassa.

habrakenpiaarabianranta20copy.jpg

Picture Petri Viita / ArkOpen

5.5.2010

Fiskars Exhibition

Opening of the Puun syyt exhibition in the Fiskars Village. Talli architecture and design takes part."Puun syy" näyttelyn avajaiset Fiskarsin Ruukissa. Esillä myös Tallin puuarkkitehtuuria ja muotoilua

fiskarsnettisivuille.jpg

2.5.2010

New employee Karoliina Hoppu

Architect Karoliina Hoppu starts work at Talli.Arkkitehti Karoliina Hoppu aloitti työt Tallissa.

21.4.2010

PechaKucha

Pia Ilonen performing at the PechaKuchaNight at Vanha Ylioppilastalo stage.Pia Ilonen puhujana PechaKucha-illassa vanhalla Ylioppilastalolla.www.helsinkidesignweek.com

 

pechakuchapia%20copy.jpg

1.2.2010

New employee Mikaela Neuvo

Architect Mikaela Neuvo starts work at Talli.Arkkitehti Mikaela Neuvo aloitti työt Tallissa.

Pages